lørdag, november 15, 2008

Spennende tur til Hong Kong


Forrige uke var jeg (Kjartan) på en spennende tur til Hong Kong. Jeg hadde to formål med turen. For det første å planlegge et eventuelt nytt NMS prosjekt sammen med representant for NMS-Kina/Hong Kong Ole Jacob Grønvold. Dette prosjektet vil hete "Church development Network for South East Asia". For det andre var jeg sammen med Ole Jacob med på en Global Summit i regi av CCMN (Cell Church Missions Network).

CCMN er et økumenisk og uavhengig nettverk av kirker og menigheter som har et fokus på cellebaserte menigheter og multiplikasjonsprinsippet. Nettverket har Ralph W. Neighbour Jr. som sin grunnlegger og farsskikkelse. Han er en internasjonalt anerkjent størrelse innen fagfeltet menighetsutvikling/kirkevekst. Andre sentrale skikkelser i nettverket er Joel Comiskey, Ben Wong (leder av CCMN) og Mario Vega (Senior Pastor Elim Church, El Salvador).

På konferansen deltok det 300 ledere fra ulike kirkesamfunn og fra følgende land: Bangladesh, Bhutan, Kambodsja, India, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Korea, Kina, Macau, Malaysia, Burma, Japan, Nepal, Pakistan, Filippinene, Hong Kong, Brasil, Canada, El Salvador, USA, Spania, Ukraina, Nigeria og Uganda.

Meget kort fortalt var dette en svært meningsfull Summit å delta på. Det har gitt meg en mye større innsikt i hva som rører seg både i våre naboland og i Thailand (og det er ikke lite!), og jeg tror også at noen av de kontakter jeg har knyttet kan bli verdifulle i fremtidig arbeid.


Det som kanskje gjorde aller størst inntrykk var den sterke og positive enheten i fellesskapet. Folk viste en stor respekt for hverandre på tross av konfesjon, cellestrategi og menighetens/kirkens størrelse. Det ble hele tiden understreket at vi er på lag! Vi må alle hjelpe hverandre frem mot målet!

Ingen kommentarer: